ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση

Η ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδόσεων από το 2004. Τον Απρίλιο του 2007 δημιούργησε τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ και στο τέλος του ίδιου έτους διεύρυνε τις δραστηριότητές της με τα συστήματα αξιολόγησης της ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση.

Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση είναι μέλος του European Test Publishers Group (ETPG), της ευρωπαϊκής εταιρείας προώθησης υψηλής ποιότητας πρακτικών ψυχομετρικής αξιολόγησης.

Στόχος της ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση είναι η δημιουργία, η στάθμιση, η έκδοση, η διάθεση και η εισαγωγή έγκυρων, σύγχρονων και διεθνώς αναγνωρισμένων εργαλείων (tests) αξιολόγησης νοητικών λειτουργιών, γνωστικών ικανοτήτων, νευροψυχολογικών λειτουργιών, μαθησιακών δυσκολιών, προσωπικότητας και πολλών άλλων περιοχών αξιολόγησης για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Τα εργαλεία αξιολόγησης απευθύνονται σε επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της υγείας, της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, καθώς και σε ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση πλαισιώνεται από κορυφαίους επιστήμονες της χώρας για να καλύψει το τεράστιο και δυσλειτουργικό κενό της έλλειψης σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων στον ελληνικό πληθυσμό. Σε όλα τα στάδια των έργων τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές διασφάλισης της ψυχομετρικής αρτιότητας των εργαλείων.

Είναι αποκλειστικός εκδότης και διαθέτης των ελληνικών σταθμισμένων εκδόσεων κορυφαίων ψυχομετρικών εργαλείων της Pearson Assessment:

  • WISC-V Wechsler Intelligence Scale for Children - Fifth Edition
  • WAIS-IV Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth Edition
  • WPSSI-III Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - Third Edition
  • RAVEN’S Educational CPM/CVS Coloured Progressive Matrices/Crichton Vocabulary Scale
  • WMRS Working Memory Rating Scale
  • BDI-2 BECK Depression Inventory 2nd Edition

Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση προάγει και διαφυλάσσει την τήρηση των αρχών δεοντολογίας τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και κατά την εφαρμογή ψυχομετρικών πρακτικών. Σε αυτή τη βάση διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στη χορήγηση και την ερμηνεία των τεστ που εκδίδει. H ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκπαίδευσης για τα σταθμισμένα τεστ της NCS Pearson στην Ελλάδα.

________________
Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση είναι εμπορικό σήμα της ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.