ΣΑΕΒΑ - Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση Σχολικής ηλικίας

Το ΣΑΕΒΑ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, παιδιών και εφήβων ηλικίας 6 - 18 ετών με έγκυρο και εύκολο τρόπο.

Τα ερωτηματολόγια Achenbach είναι παγκοσμίως αποδεκτά και χρησιμοποιούνται ευρέως, διότι έχουν εφαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Επιτρέπουν σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (παιδοψυχίατρους, παιδοψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, δικαστικούς, κ.λπ.) να αποκτούν γρήγορα και με χαμηλό κόστος σταθμισμένα δεδομένα για ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπεριφορών.

Το ΣΕΑΒΑ αποτελείται από το βασικό εγχειρίδιο και τα ερωτηματολόγια διάγνωσης για γονείς (6-18 ετών), εκπαιδευτικούς (6-18 ετών) και εφήβους (11-18), μαζί με τις αντίστοιχες σταθμισμένες κλίμακες βαθμολόγησης.

Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα των δεξιοτήτων και δυσκολιών ενός παιδιού σε μια δεδομένη στιγμή. Επίσης, η επαναχορήγησή τους μετά από θεραπευτική παρέμβαση επιτρέπει την αξιολόγηση της έκβασης και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Τα ερωτηματολόγια για γονείς (CBCL), για εκπαιδευτικούς (TRF), και για εφήβους (YSR) έχουν μεταφραστεί και σταθμιστεί σε αντιπροσωπευτικό κοινοτικό δείγμα του ελληνικού σχολικού πληθυσμού από την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) με επικεφαλής την παιδοψυχίατρο κ. Αλεξάνδρα Ρούσσου.

Το ΣΑΕΒΑ αποτελείται από:

 1. Εγχειρίδιο για τα ερωτηματολόγια και προφίλ σχολικής ηλικίας του ΣΑΕΒΑ
 2. Ερωτηματολόγιο για γονείς (CBCL) (25 τμχ)
 3. Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς (TRF) (25 τμχ)
 4. Ερωτηματολόγιο για εφήβους (YSR) (25 τμχ)
 5. Προφίλ του CBCL για Αγόρια - Κλίμακες Ικανοτήτων/Συνδρόμων (25 τμχ)
 6. Προφίλ του CBCL για Κορίτσια - Κλίμακες Ικανοτήτων/Συνδρόμων (25 τμχ)
 7. Εναρμονισμένες με το DSM κλίμακες του CBCL (25 τμχ)
 8. Προφίλ του TRF για Αγόρια - Κλίμακες Συνδρόμων/ Προσαρμοστική Λειτουργικότητα (25 τμχ)
 9. Προφίλ του TRF για Κορίτσια - Κλίμακες Συνδρόμων/ Προσαρμοστική Λειτουργικότητα (25 τμχ)
 10. Εναρμονισμένες με το DSM κλίμακες του TRF (25 τμχ)
 11. Προφίλ του YSR για Αγόρια και Κορίτσια- Κλίμακες Ικανοτήτων/Συνδρόμων (25 τμχ)
 12. Εναρμονισμένες με το DSM κλίμακες του YSR (25 τμχ)

 

 

Συχνές ερωτήσεις

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 6 - 18 ετών με έγκυρο και εύκολο τρόπο. Είναι παγκοσμίως αποδεκτά και χρησιμοποιούνται ευρέως, διότι έχουν εφαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια και κάτω από πολλές συνθήκες. Επιτρέπουν δε σε επαγγελματίες πολλών ειδικοτήτων (παιδοψυχίατρους, παιδοψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, δικαστικούς, κ.λπ.) να αποκτούν γρήγορα και με χαμηλό κόστος σταθμισμένα δεδομένα για ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπεριφορών.

Τα ερωτηματολόγια του ΣΑΕΒΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως προβολικές δοκιμασίες, τεστ προσωπικότητας, γνωσιακές δοκιμασίες, συμπεριφορικές παρατηρήσεις, βιοϊατρικές εξετάσεις, συνεντεύξεις και αξιολογήσεις οικογένειας.

Το CBCL έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνεται από αυτούς που γνωρίζουν το παιδί και βρίσκονται σε επαφή μαζί του, όπως οι γονείς. Θετοί γονείς, μητριά ή πατριός, συγγενείς και άλλοι ενήλικες που ζουν μαζί με το παιδί αποτελούν επίσης κατάλληλους αξιολογητές. Για παιδιά τα οποία διαμένουν σε ξενώνες ή άλλα ιδρύματα κατάλληλοι αξιολογητές είναι περισσότερο εκείνοι που τα φροντίζουν και τα γνωρίζουν καλά.

Όταν είναι πρακτικά εφικτό, καλό είναι να ζητήσουμε από όλους τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν αρκετά καλά το παιδί να συμπληρώσουν το TRF. Επειδή η συμπλήρωση δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση, το TRF μπορεί να συμπληρωθεί εξίσου καλά και από βοηθούς των εκπαιδευτικών. Μπορεί επίσης να συμπληρωθεί από διευθυντές και συμβούλους που γνωρίζουν καλά το παιδί. Επειδή τα μέλη του προσωπικού μπορεί να έχουν διαφορετικά δείγματα και κατ’επέκταση διαφορετικές απόψεις για τη συμπεριφορά του παιδιού, καλό είναι να συμπληρώνουν το TRF όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Για κάθε ένα από τα 3 ερωτηματολόγια (CBCL, TRF, YSR) μπορούν να συμπληρωθούν οι εναρμονισμένες με το DSM Κλίμακες αντίστοιχα. Σε αυτές υπολογίζονται βαθμολογίες με βάση τους βαθμούς που συγκεντρώνονται στα στοιχεία του ερωτηματολογίου που συνδέονται με διαγνωστικές κατηγορίες του DSM IV.

Οι κλίμακες αυτές είναι οι εξής:

 • Συναισθηματικά προβλήματα
 • Προβλήματα άγχους
 • Σωματικά προβλήματα
 • Προβλήματα Προσοχής/ Υπερκινητικότητας
 • Εναντιωματικά/ Προκλητικά Προβλήματα
 • Προβλήματα Διαγωγής

Πληροφορίες

Αναλώσιμα