ΣΑΕΒΑ - Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση Προσχολικής ηλικίας

Το ΣΑΕΒΑ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, παιδιών προσχολικής ηλικίας με έγκυρο και εύκολο τρόπο.

Τα ερωτηματολόγια Achenbach είναι παγκοσμίως αποδεκτά και χρησιμοποιούνται ευρέως, διότι έχουν εφαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Επιτρέπουν σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (παιδοψυχίατρους, παιδοψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, δικαστικούς, κ.λπ.) να αποκτούν γρήγορα και με χαμηλό κόστος σταθμισμένα δεδομένα για ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπεριφορών.

Το ΣΕΑΒΑ αποτελείται από το βασικό εγχειρίδιο και (Λίστα ελέγχου παιδικής συμπεριφοράς για παιδιά 1 ½ - 5, Ερωτηματολόγιο γλωσσικής ανάπτυξης για τα παιδιά 18-35 μηνών, Φόρμα αναφοράς για τον/τη νηπιαγωγό βρεφονηπιοκόμο για παιδιά 1 ½ - 5), μαζί με τις αντίστοιχες σταθμισμένες κλίμακες βαθμολόγησης.

Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα των δεξιοτήτων και δυσκολιών ενός παιδιού σε μια δεδομένη στιγμή. Επίσης, η επαναχορήγησή τους μετά από θεραπευτική παρέμβαση επιτρέπει την αξιολόγηση της έκβασης και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Τα ερωτηματολόγιαέχουν μεταφραστεί και σταθμιστεί σε αντιπροσωπευτικό κοινοτικό δείγμα του ελληνικού σχολικού πληθυσμού από τον καθηγητή ψυχομετρίας κ. ΙωάννηΤσαούση.

Το ΣΑΕΒΑ αποτελείται από:

  1. Εγχειρίδιο για τα ερωτηματολόγια και προφίλ προσχολικής σχολικής ηλικίας του ΣΑΕΒΑ
  2. Φόρμα αναφοράς για τον/τη νηπιαγωγό βρεφονηπιοκόμο για παιδιά 1 ½ - 5 (ΦΑΝ-Β) (25 τμχ)
  3. ΦΑΝ-Β  1 ½ - 5 Κλίμακες Συνδρόμων για Αγόρια και Κορίτσια  (25 τμχ)
  4. Λίστα Ελέγχου παιδικής Συμπεριφοράς (ΛΕΠΣ) για ηλικίες 1 ½-5 ετών (25 τμχ)
  5. Λίστα Ελέγχου παιδικής Συμπεριφοράς (ΛΕΠΣ) 1 ½ - 5 ετών Κλίμακες Συνδρόμων για Αγόρια και Κορίτσια  (25 τμχ)
  6. Ερωτηματολόγιο γλωσσικής ανάπτυξης (ΕΓΑ) (25 τμχ)
  7. Φόρμα βαθμολόγισης για το ερωτηματολόγιο γλωσσικής ανάπτυξης (ΕΓΑ) για ηλικίες 18-35 μηνών (25 τμχ)

 

Πληροφορίες

Αναλώσιμα