ΔΕΣΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ MOVEMENT ASSESSMENT BATTERY FOR CHILDREN-2

Η Δέσμη Κινητικής Αξιολόγησης Movement Assessment Battery for Children-2 (MABC-2) αποτελεί, εάν όχι την πλέον, μία από τις πιο δημοφιλείς Δέσμες Κινητικής Αξιολόγησης, τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία όσο και στον κλινικό και εκπαιδευτικό τομέα. Οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί. Ο σημαντικότερος, όμως, είναι πως απαντά στην ανάγκη ολιστικών προσεγγίσεων στον εντοπισμό, στην αξιολόγηση και στην παρεμβατική διαχείριση των διαταραχών του κινητικού συντονισμού και των κινητικών μαθησιακών δυσκολιών. Από την πρώτη έκδοση, η MABC-2 υιοθετεί μια τέτοια προσέγγιση, καθώς προσφέρει:

 • Λίστα Παρατήρησης (Movement Assessment Battery for Children-2/ΛΠ), η χρήση της οποίας όχι μόνο παρέχει μία καλή εικόνα για το εάν υπάρχουν κινητικές δυσκολίες αλλά συμβάλλει και στη δημιουργία ενός πλήρους προφίλ της κινητικής καθημερινότητας του παιδιού! Οι πληροφορίες από την εφαρμογή της Λίστας Παρατήρησης συμβάλλουν σημαντικά στην απόφαση για το εάν χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση και παράλληλα αποτελούν μία εξαιρετική βάση για το σχεδιασμό και/ή την προσαρμογή κινητικών παρεμβατικών προσεγγίσεων. Τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της Λίστας Παρατήρησης έχουν αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης στο ελληνικό περιβάλλον και τα αποτελέσματα ανέδειξαν πως η Λίστα Παρατήρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη χώρα μας.
 • Τυποποιημένο Τεστ Κινητικής Άξιολoγησης (Movement Assessment Battery for Children-2), το οποίο έχει σχεδιαστεί για παιδιά και εφήβους ηλικίας 3 ετών 0 μηνών έως 16 ετών 11 μηνών που είτε αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες είτε φαίνεται ότι έχουν προβλήματα στον κινητικό τομέα της ανάπτυξης. Το MABC-2/ΚΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν κινητικές μαθησιακές δυσκολίες, ΑΔΚΣ, ΔΕΠ-Υ, FASD, Σύνδρομο Tourette, ASD, Σύνδρομο Williams, Fragile Χ, Σύνδρομο Asperger κ.λπ. Είναι σύντομο, φιλικό στον εκπαιδευμένο χρήστη και παρέχει μια πολύ καλή εικόνα των πιθανών δυσκολιών στις βασικές κινητικές δεξιότητες. Πλήθος επιστημονικών ερευνών στην Ελλάδα πιστοποιούν ότι το MABC-2/ΚΤ είναι αξιόπιστο, έγκυρο και κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί και στο ελληνικό περιβάλλον. Πρέπει να τονιστεί πως οι δημιουργοί της Δέσμης υποστηρίζουν ότι η Δέσμη είναι πολιτισμικά ανεξάρτητη («culturally free»).  Η διαπολιτισμική του εγκυρότητα έχει επίσης υποστηριχθεί από πολλές σχετικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι το MABC-2/ΚΤ θεωρείται ένα αξιόπιστο και χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό παιδιών με κινητικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Εγχειρίδιο Οικολογικής Παρέμβασης για Παιδιά με Κινητικές Δυσκολίες (Ecological Intervention for Children with Movement Difficulties), ένας καινοτόμος και ολοκληρωμένος οδηγός όπου συνδέονται η Αξιολόγηση και η Παρεμβατική Διαχείριση. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην εκτεταμένη εκπαιδευτική και κλινική εμπειρία των δημιουργών και σε μεγάλο βαθμό στην τρέχουσα κατανόηση των αρχών της κινητικής μάθησης. Ξεκινώντας με μια περιγραφή της θεωρητικής βάσης, ο/η επαγγελματίας της κίνησης καθοδηγείται μέσα από μια, βήμα-προς-βήμα, παρουσίαση οργανωτικών θεμάτων για το πώς να καθοδηγήσει ένα παιδί να μάθει/βελτιώσει μια νέα κινητική δεξιότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες με ποικίλο υπόβαθρο και κατάρτιση, τόσο από την υγεία όσο και από την εκπαίδευση. Τέλος, ο Οδηγός εισάγει την πολύ καινοτόμο έννοια του/της «Προπονητή/ τριας της Καθημερινής Κίνησης» («Movement Coach»). Είναι ο άνθρωπος με βαθιά γνώση τόσο της φύσης των δυσκολιών όσο και της προσέγγισης που θα πρέπει να υιοθετείται κατά περίπτωση για την αντιμετώπισή τους. Ο/Η Προπονητής/τρια της Καθημερινής Κίνησης διαδραματίζει συντονιστικό και καθοδηγητικό ρόλο μεταξύ των επαγγελματιών που εμπλέκονται, στη βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και τον σχεδιασμό του προγράμματος παρέμβασης.

Oι τρεις αυτές διαστάσεις της Δέσμης αλληλοσυμπληρώνονται δημιουργώντας μία σταθερή και αξιόπιστη βάση για την παρεμβατική διαχείριση των παιδιών με κινητικές δυσκολίες. Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές πληροφορίες, παρατηρήσεις, μετρήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της Λίστας Παρατήρησης και του Κινητικού Τεστ MABC-2, όχι μόνο παρέχουν μία εξαιρετική εικόνα της κινητικής επάρκειας του παιδιού/εφήβου, αλλά μέσα από τις οδηγίες του Εγχειριδίου Οικολογικής Παρέμβασης παρέχουν στον/στην Προπονητή/τρια της Καθημερινής Κίνησης και την Ομάδα Παρέμβασης έναν όγκο πληροφοριών αρκετό για τον σχεδιασμό και την εκκίνηση ενός σχεδίου Παρεμβατικής Διαχείρισης.

Από την άλλη –και αυτός ήταν ένας από τους βασικότερους λόγους που αποφασίσαμε τη μετάφραση του έντυπου υλικού της Δέσμης Αξιολόγησης MABC-2– υπάρχει η δυνατότητα της ανεξάρτητης χρήσης των τριών, παραπάνω, διαστάσεων της Δέσμης.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Θωμάς Κουρτέσης (https://ecec.ihu.gr/home/staff/kourtesis/), Καθηγητής (Διαταραχές του Κινητικού Συντονισμού), Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ MABC-2 

https://youtu.be/-KfwCLoY1jg

Το εξεταστικό υλικό του MABC-2 Ελληνική Έκδοση περιλαμβάνει:

 1. Εγχειρίδιο Χρήσης
 2. Εγχειρίδιο Παρέµβασης: Οικολογική Παρέµβαση για Παιδιά µε Κινητικές ∆υσκολίες (Εγχειρίδιο ΟΠ)
 3. Φόρµες Καταγραφής: 25 x Ηλικιακή Κατηγορία 1, 25 x Ηλικιακή Κατηγορία 2, 25 x Ηλικιακή Κατηγορία 3
 4. Οδηγίες Λίστας Παρατήρησης και 50 Λίστες Παρατήρησης
 5. Χρονόµετρο
 6. Μετροταινία
 7. Χρωµατιστή αυτοκόλλητη ταινία (25 mm πλάτος)
 8. Σκούρο µπλε επιτραπέζιο πατάκι
 9. 1 Berol στυλό κόκκινης µελάνης µε λεπτή µύτη (και 1 επιπλέον)
 10. 1 BIC Atlantis στυλό κόκκινης µελάνης µε λεπτή µύτη (και 1 επιπλέον)
 11. 12 κίτρινα πλαστικά κέρµατα (και 4 επιπλέον)
 12. 12 κίτρινα πλαστικά καρφάκια σε σχήµα «µανιταριού» (και 4 επιπλέον)
 13. 12 πλαστικά καρφάκια µε κόκκινη και κίτρινη άκρη (και 4 επιπλέον)
 14. 12 κίτρινες χάντρες (και 4 επιπλέον)
 15. Κόκκινο κορδόνι
 16. Μπλε πλαστικός κουμπαράς (καπάκι και βάση)
 17. Μπλε βάση για καρφάκια
 18. Κίτρινη βάση κεντήματος
 19. 6 κίτρινες λάµες
 20. 6 «παξιµάδια» (και 1 επιπλέον)
 21. 6 µπουλόνια (και 1 επιπλέον)
 22. Beanbag
 23. 2 µπλε βάσεις ισορροπίας
 24. Μπαλάκι του τένις
 25. Κόκκινος επιτοίχιος στόχος
 26. 6 επιδαπέδια πατάκια: 3 κίτρινα, 2 µπλε,1 µπλε µε πορτοκαλί στόχο

 

 

Πληροφορίες

Αναλώσιμα