ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PEARSON CLINICAL ASSESSMENT

RAVEN'S Educational

Το Raven’s Educational CPM/CVS αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης της γενικής νοητικής ικανότητας παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Αποτελείται από τις Έγχρωμες Προοδευτικές Μήτρες (Coloured Progressive Matrices) και από τις Κλίμακες Λεξιλογίου (Crichton Vocabulary Scales). Το παρόν εργαλείο είναι από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα τεστ στην εκπαιδευτική και κλινική πράξη διεθνώς.

Η εκπαίδευση στην χρήση της κλίμακας Raven’s Educational CPM/CVS, είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση και επιτυχή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Επιστημονική διεύθυνση - Εκπαίδευση Φαίη Αντωνίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικής των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ., εκ των Επιστημονικών Υπευθύνων της Ελληνικής έκδοσης του RAVEN’S Educational CPM/CVS.

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση για την ορθή χορήγηση, βαθμολόγηση και αξιοποίηση της ελληνικής σταθμισμένης έκδοσης του Raven’s Educational CPM/CVS.

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, λογοπεδικούς/λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ιατρούς, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Το σεμινάριο διεξάγεται μόνο με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων, δηλαδή 12 άτομα.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η κράτηση της θέσης γίνεται μόνο με την πληρωμή όλου του ποσού έως .......... Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή.

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το σεμινάριο αποτελείται από 4 ώρες ομαδική εξ αποστάσεως διδασκαλία και περιλαμβάνει:

  • Γενική ανασκόπηση του Raven’s Educational CPM/CVS
  • Περιγραφή της ελληνικής στάθμισης Raven’s Educational CPM/CVS
  • Γενικές οδηγίες εξέτασης, χορήγησης, βαθμολόγησης
  • Εφαρμογές της κλίμακας
  • Αναλυτική παρουσίαση του εξεταστικού υλικού
  • Συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών, Coloured Progressive Matrices (CPM)
  • Συμπλήρωση της φόρμας καταγραφής των Κλιμάκων Λεξιλογίου, Crichton Vocabulary Scales (CVS)
  • Οδηγίες – ασκήσεις για τον υπολογισμό των βαθμολογιών
  • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛOΥΘΗΣΗΣ"

Για την καλύτερη παρακολούθηση του σεμιναρίου ενδείκνυται η πρόσβαση στο τεστ.
Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται
έκπτωση 20% για την αγορά του τεστ.
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Πληροφορίες