ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PEARSON CLINICAL ASSESSMENT

WAIS-IV GR

Οι κλίμακες νοημοσύνης Wechsler, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών, έχουν συχνά αναθεωρηθεί για να ενσωματώσουν τις προόδους στο χώρο της νοητικής αξιολόγησης, για να επικαιροποιήσουν τις νόρμες των ολοένα εξελισσόμενων πληθυσμών και για να ανταποκριθούν στις κλινικές και πρακτικές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών.

Η κλίμακα WAIS-IV αποτελεί την κορυφαία και συχνότερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων των ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρέχει μία πλήρη εικόνα των ικανοτήτων και του γνωστικού προφίλ του εξεταζόμενου και διευκολύνει τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του. Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στο σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων και σε αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μίας πλήρους ψυχολογικής αξιολόγησης και προσφέρει πολύτιμη κλινική πληροφόρηση.

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη χορήγηση, στη βαθμολόγηση και στην ερμηνεία της κλίμακας WAIS-IVGRείναι απαραίτητη για την ορθή χρήση και επιτυχή αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων του εργαλείου.

Για το σεμινάριο:

Επιστημονική διεύθυνση: Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και
Συμβουλευτικής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University USA
και Επιστημονική Υπεύθυνη της Ελληνικής Έκδοσης του WAIS-IV.

Εκπαίδευση: Μαριαλένα Κωστούλη, Σχολική Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ.
Στοχεύει: στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να βαθμολογήσουν
και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για
ενήλικες (WAIS-IVGR).
Απευθύνεται: σε ψυχολόγους, που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το σεμινάριο διεξάγεται μόνο με τη
συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετοχών, δηλαδή 12 άτομα.
Ημέρες και Ώρες διεξαγωγής: Η εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση διαρκεί 4 ημέρες από 4 ώρες
την κάθε ημέρα (δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα) Συγκεκριμένα: Σάββατο 12/10/2024, Κυριακή 13/10/2024 & Σάββατο 19/10/2024, Κυριακή 20/10/2024 από 9:30 έως 13:30. Ακολουθεί πρακτική άσκηση εξ αποστάσεως χωρίς δέσμευση ημερών-ωρών, διάρκειας 20 ημερών.
Κόστος σεμιναρίου: 430 ευρώ
Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Χρειάζεται η συμπλήρωση-αποστολή της
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (δείτε στο www.motiboaxiologisi.gr) και η ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Η κράτηση της θέσης γίνεται μόνο με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής 200€ εως τη Πέμπτη 3 Οκτωβρίου.  Η εξόφληση γίνεται μία μέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και την ολοκλήρωση της Ατομικής Πρακτικής Άσκησης είναι η πρόσβαση στο εγχειρίδιο και τα υλικά του WAIS-IVGR.

Ειδική τιμή για την αγορά του τεστ και τη συμμετοχή στο σεμινάριο 1750 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Σεμινάριο αποτελείται από 16 ώρες ομαδική εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και πρακτική άσκηση.

Διακρίνονται 2 μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας:

ΜΕΡΟΣ Α: Ομαδική εξ αποστάσεως διδασκαλία

  • Γενική ανασκόπηση της Κλίμακας και περιγραφή της ελληνικής στάθμισης
  • Διαδικασίες χορήγησης και βαθμολόγησης
  • Αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών
  • Εξοικείωση με τον υπολογισμό των αρχικών και σύνθετων βαθμολογιών
  • Περιγραφή και ανάλυση των σύνθετων δεικτών
  • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων, συζήτηση για την συγγραφή αναφοράς, καθώς και για θέματα διάγνωσης, θεραπευτικού σχεδιασμού και κλινικής χρησιμότητας του εργαλείου

ΜΕΡΟΣ Β: Ατομική Πρακτική Άσκηση

• Προσομοίωση Χορήγησης
• Ασκήσεις Βαθμολόγησης
• Ασκήσεις πρωτοκόλλου


Για το Μέρος Β προβλέπεται Forum συζήτησης και ιστότοπος υποβολής ασκήσεων, καθώς και διατύπωσης ερωτήσεων, διευκρινήσεων κ.λπ., διάρκειας περίπου 20 ημερών οπότε και ολοκληρώνεται το σεμινάριο.

Με την ολοκλήρωση του Forum και αφού έχουν παραδοθεί στους εκπαιδευτές όλες οι ασκήσεις,
χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

 

Πληροφορίες