ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PEARSON CLINICAL ASSESSMENT

WPPSI-III GR

Το WPPSI–III αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης του νοητικού δυναμικού παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Διατηρεί την παράδοση και την λογική των τεστ του Wechsler (WISC, WAIS). Αποτελείται από κλίμακες που αντιπροσωπεύουν την γνωστική λειτουργία σε λεκτικά και πρακτικά γνωστικά πεδία και παρέχει ένα συνολικό αποτέλεσμα που εκφράζει την γενική νοητική ικανότητα του παιδιού.

Λαμβάνει υπόψη τις μεγάλες αναπτυξιακές γνωστικές μεταβολές που παρατηρούνται σε αυτό το ηλικιακό φάσμα και προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση για αποφάσεις ένταξης σε εκπαιδευτικά ή/ και κλινικά προγράμματα παρέμβασης.

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην χορήγηση, στη βαθμολόγηση και στην ερμηνεία της κλίμακας WPPSI-IIIGR, είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση και επιτυχή αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων του εργαλείου.

Για το σεμινάριο:

Επιστημονική διεύθυνση-εκπαίδευση Φαίη Αντωνίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικής ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να βαθμολογήσουν και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για Παιδιά Σχολικής και Πρώτης Σχολικής ηλικίας  (WPPSI–IIIGR).

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το σεμινάριο διεξάγεται μόνο με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετοχών, δηλαδή 12 άτομα.

Ημέρες και Ώρες διεξαγωγής Η εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση διαρκεί 4 ημέρες από 4 ώρες
την κάθε ημέρα (δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα). Συγκεκριμένα: Σάββατο 18/5/2024, Κυριακή 19/5/2024, Σάββατο 25/5/2024 και Κυριακή 26/5/2024 από 9:30 έως 13:30. Ακολουθεί πρακτική άσκηση εξ αποστάσεως χωρίς δέσμευση ημερών-ωρών, διάρκειας 20 ημερών.

Κόστος σεμιναρίου 430 ευρώ

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Χρειάζεται η συμπλήρωση-αποστολή της
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (δείτε στο www.motiboaxiologisi.gr) και η ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Η κράτηση της θέσης γίνεται μόνο με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής
200 € έως Παρασκευή 10 Μαΐου. Η εξόφληση γίνεται μία μέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και την ολοκλήρωση της Ατομικής
Πρακτικής Άσκησης είναι η πρόσβαση στο εγχειρίδιο και τα υλικά του WPPSI-IIIGR.

Ειδική τιμή για την αγορά του τεστ και τη συμμετοχή στο σεμινάριο 1670 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Σεμινάριο αποτελείται από 16 ώρες ομαδικής εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης.

Διακρίνονται 2 μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας:

ΜΕΡΟΣ Α: Ομαδική διδασκαλία

  • Γενική ανασκόπηση της Κλίμακας και περιγραφή της ελληνικής στάθμισης
  • Διαδικασίες χορήγησης και βαθμολόγησης
  • Αναλυτική παρουσίαση των υποδοκιμασιών
  • Εξοικείωση με τον υπολογισμό των αρχικών και σύνθετων βαθμολογιών
  • Περιγραφή και ανάλυση των σύνθετων δεικτών
  • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων, συζήτηση για την συγγραφή αναφοράς, καθώς και για θέματα διάγνωσης, θεραπευτικού σχεδιασμού και κλινικής χρησιμότητας του εργαλείου

ΜΕΡΟΣ Β: Ατομική Πρακτική Άσκηση

  • Προσομοίωση Χορήγησης
  • Ασκήσεις Βαθμολόγησης
  • Ασκήσεις πρωτοκόλλου

Για το Μέρος Β προβλέπεται Forum συζήτησης και ιστότοπος υποβολής ασκήσεων, καθώς και διατύπωσης ερωτήσεων, διευκρινήσεων κ.λπ., διάρκειας περίπου 20 ημερών οπότε και ολοκληρώνεται το σεμινάριο.

Με την ολοκλήρωση του Forum και αφού έχουν παραδοθεί στους εκπαιδευτές όλες οι ασκήσεις, χορηγείται

<<Βεβαίωση Παρακολούθησης>>.

Πληροφορίες