ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PEARSON CLINICAL ASSESSMENT

WISC-V GR

Οι κλίμακες νοημοσύνης Wechsler, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών, έχουν συχνά αναθεωρηθεί για να ενσωματώσουν τις προόδους στο χώρο της νοητικής αξιολόγησης, για να επικαιροποιήσουν τις νόρμες των ολοένα εξελισσόμενων πληθυσμών και για να ανταποκριθούν στις κλινικές και πρακτικές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών.

Το WISC-V ξεχωρίζει από τις προηγούμενες εκδόσεις του, καθώς για τη δημιουργία του έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες έρευνες για τη νοημοσύνη, τη γνωστική ανάπτυξη, τη νευρολογική εξέλιξη, και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη μάθηση. Στην παρούσα έκδοση έχουν επέλθει τροποποιήσεις στη διαδικασία χορήγησης και βαθμολόγησης, ώστε να βελτιωθεί η χρηστικότητα της κλίμακας. Το WISC-V υπερέχει καθώς ενσωματώνει σημαντικές αναθεωρήσεις όπως νέες υποδοκιμασίες, καινούργιες βαθμολογίες δεικτών, και μεγαλύτερο εύρος στους τρόπους βαθμολόγησης και αξιολόγησης συγκριτικά με αυτά που διέθετε το WISC-III.

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην χορήγηση, στη βαθμολόγηση και στην ερμηνεία της κλίμακας WISC-VGR, είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση και επιτυχή αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων του εργαλείου.

Για το σεμινάριο:

Επιστημονική επιμέλεια Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και
Συμβουλευτικής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University
USA και Επιστημονική Υπεύθυνη της Ελληνικής Έκδοσης του WISC-V.

Εκπαίδευση Μαριαλένα Κωστούλη, Σχολική Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ.
Στοχεύει στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να βαθμολογήσουν
και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler
για Παιδιά (WISC-VGR).
Απευθύνεται σε ψυχολόγους, που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το σεμινάριο διεξάγεται μόνο
με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετοχών, δηλαδή 20 άτομα.
Ημέρες και Ώρες διεξαγωγής Η εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση διαρκεί 4 ημέρες από 4 ώρες
την κάθε ημέρα (δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα). Συγκεκριμένα: Σάββατο 25/5/2024, Κυριακή 26/5/2024 και Σάββατο 1/6/2024, Κυριακή 2/6/2024 από 9:30 έως 13:30. Ακολουθεί πρακτική άσκηση εξ αποστάσεως χωρίς δέσμευση ημερών-ωρών, διάρκειας 20 ημερών.
Κόστος σεμιναρίου 430 ευρώ
Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Χρειάζεται η συμπλήρωση-αποστολή της
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (δείτε στο www.motiboaxiologisi.gr) και η ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Η κράτηση της θέσης γίνεται μόνο με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής
200 € έως τις 17/5/2024.
Η εξόφληση γίνεται μία μέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και την ολοκλήρωση της Ατομικής
Πρακτικής Άσκησης είναι η πρόσβαση στο εγχειρίδιο και τα υλικά του WISC-VGR.

Ειδική τιμή για την αγορά του τεστ και τη συμμετοχή στο σεμινάριο 1.750 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Σεμινάριο αποτελείται από 16 ώρες ομαδικής εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας και πρακτική άσκηση.

Διακρίνονται 2 μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας:

ΜΕΡΟΣ Α: Ομαδική εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία

 • • Η σημερινή θέση των τεστ νοημοσύνης
  • Γενική ανασκόπηση του WISC-VGR - Η ελληνική στάθμιση
  • Αλλαγές από προηγούμενες εκδόσεις
  • Το πλαίσιο της εξέτασης
  • Παρουσίαση των δεικτών και επιπέδων ανάλυσης
  • Παρουσίαση των υποδοκιμασιών
  • Προετοιμασία και διενέργεια της εξέτασης
  • Γενικές οδηγίες εξέτασης (κανόνες διακοπής, αντιστροφής, διευκρινιστικών ερωτήσεων κ.ά.)
  • Παρουσίαση χορήγησης υποδοκιμασιών
  • Βαθμολόγηση πρωτοκόλλου
  • Ολοκλήρωση βαθμολόγησης και αρχική Ανάλυση περίπτωσης
  • Αναφορά και συγγραφή αποτελεσμάτων/ ερμηνεία προφίλ
  • Ευρήματα ειδικών κατηγοριών πληθυσμού/ Εφαρμογές της κλίμακας στην εκπαίδευση, κλινική πράξη και έρευνα
  • Γενική συζήτηση και Διευκρινήσεις
  • Οδηγίες για την πρακτική άσκηση και χρήση ιστοσελίδας

ΜΕΡΟΣ Β: Ατομική Πρακτική Άσκηση

 • Προσομοίωση Χορήγησης
 • Ασκήσεις Βαθμολόγησης
 • Ασκήσεις πρωτοκόλλου

Για το Μέρος Β προβλέπεται Forum συζήτησης και ιστότοπος υποβολής ασκήσεων, καθώς και διατύπωσης ερωτήσεων, διευκρινήσεων κ.λπ., διάρκειας περίπου 20 ημερών οπότε και ολοκληρώνεται το σεμινάριο.


Με την ολοκλήρωση του Forum και αφού έχουν παραδοθεί στους εκπαιδευτές όλες οι ασκήσεις,
χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

Πληροφορίες