Ξενόγλωσσα τεστ

Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, εκδότης κορυφαίων σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων,  εισάγει και διαθέτει πληθώρα ξενόγλωσσων ψυχομετρικών εργαλείων για το ελληνικό κοινό.

Για παραγγελίες μπορείτε να καλείτε στο 210-8222835

 

Ενδεικτικά  δημοφιλή εισαγόμενα ξενόγλωσσα τεστ:

ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised)

Bayley-4  (Bayley Scales of Infant and Toddler Development| Fourth Edition)

CARS2 (Childhood Autism Rating Scale| Second Edition)

CAT (Children's Apperception Test)

Conners 3| Third Edition

KTEA-3 (Kaufman Test of Educational Achievement| Third Edition)

Movement ABC-2 (Movement Assessment Battery for Children| Second Edition)

MASC 2 (Multidimensional Anxiety Scale for Children| Second Edition)

NEPSY-ΙΙ (Developmental NEuroPSYchological Assessment| Second Edition)

PDMS–2  (Peabody Developmental Motor Scales| Second Edition)

PPVT-4  (Peabody Picture Vocabulary Test| Fourth Edition)

Raven's SPM (Raven's Standard Progressive Matrices)

Rorschach Technique

Thematic Apperception Test (TAT)

Vineland-3 (Vineland Adaptive Behavior Scales| Third Edition)