Αριάδνη Στογιαννίδου

Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και Συμβουλευτικής και Αναπληρώτρια Πρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Αριάδνη Στογιαννίδου είναι Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Ξεκίνησε τις ανώτατες σπουδές στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε στις Η.Π.Α. (1980 Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας / 1982 Ecole des Psychologues Praticiens, Paris, France/1983 Master of Arts, Hofstra University, New York, USA 1986 Doctor of Philosophy -Clinical and School Psychology, Hofstra University, New York, USA)

Διδάσκει στο Α.Π.Θ από το 1988.  Έχει επίσης διδάξει ως  Ειδική Επιστήμονας στο Τμήμα  Φ.Κ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο   Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 1987 έως το 1990, εργάσθηκε στο  Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (1987-1988 Ψυχολόγος Μονάδας Ερευνών Αθήνας, 1988-1990 Προϊσταμένη Μονάδας Ερευνών Θεσσαλονίκης). Από το 1986 έως το 2000, ασκούσε ιδιωτικά το επάγγελμα της κλινικής και σχολικής ψυχολόγου, διευθύνοντας κατά τα τελευταία έξι χρόνια το Κέντρο Εφαρμογών Ψυχολογίας  ANALYSIS.  Έχει εργασθεί επίσης στο χώρο της έρευνας αγοράς (Υπεύθυνη Ποιοτικών Ερευνών της ICAP GALLUP) και της αξιολόγησης προσωπικού.

Στο Τμήμα Ψυχολογίας έχει διατελέσει αναπληρωματική εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ερευνών και στη Σύγκλητο, τακτικό μέλος της Συγκλήτου, Διευθύντρια του Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ψυχολογική διάγνωση  και αξιολόγηση καθώς και σε παρεμβάσεις για παιδιά και οικογένειες. Είναι συν-συγγραφέας δυο βιβλίων και έχει δημοσιεύσει περίπου 65 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε περισσότερα από 100 διεθνή και ελληνικά συνέδρια.  Ήταν υπεύθυνη της  ελληνικής στάθμισης της κλίμακας νοημοσύνης  WAIS IV (ΜΟΤΙΒΟ-PearsonAssessment, 2014) και έχει αναλάβει την επιστημονική διεύθυνση της στάθμισης της κλίμακας νοημοσύνης WISC V. Το  2013 εκλέχθηκε ως διευθύντρια σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (APA listed).

Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών και έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (2001-2003) και της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, σε διάφορες θέσεις. Υπήρξε τακτικό μέλος της Επιτροπής Ψυχολόγων του ΚΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ψυχολογίας για την Απονομή του πιστοποιητικού EuroPsy της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχολόγων.